„Trening słuchu” to autorski program zajęć warsztatowych rozwijających kompetencję fonologiczną. Poziom rozwoju kompetencji fonologicznej w zasadniczy sposób decyduje o postępach dziecka w rozwoju mowy oraz o możliwości opanowania umiejętności czytania i pisania.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku zapraszają do udziału w konkursie:
„WWW LECH BĄDKOWSKI”. Patriota. Pisarz. Obywatel Polski i Europy. LECH BĄDKOWSKI.

W ramach konkursu wyróżniono, inspirowane życiem, twórczością i działalnością Lecha Bądkowskiego, następujące kategorie:
1. Plastyczna - dla uczniów szkół podstawowych.
2. Literacka - dla uczniów szkół podstawowych klas VII oraz II i III klas gimnazjalnych.
3. Historyczna - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

SZCZEGÓŁY KONKURSU

Od trzech lat dzięki wsparciu Urzędu Miasta, zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej - p. Piotra Kowalczuka, Wydziału Rozwoju Społecznego oraz  p. Rolanda Hau - przewodniczącego Związku Mniejszości Niemieckiej  w Gdańsku, w naszej szkole odbywają się dodatkowe nieodpłatne zajęcia  języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Na przyjęcie do każdej wyjątkowej grupy trzeba poczekać, by być w pełni gotowym do nowej roli. Nasze pierwszaczki zostały w tym tygodniu mianowane na samodzielnych czytelników.

W dniu 14 października 2017 r. na boisku szkolnym odbył się Turniej piłkarski o „Mistrza Jasienia”, którego organizatorem była Rada Dzielnicy Jasień przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 85 oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lech”.
Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: Gimnazjum + 7 klasa Szkoły Podstawowej oraz 5-6 klasy Szkoły Podstawowej. Łącznie w zmaganiach wzięło udział ok. 80 uczniów z naszej szkoły.