5 kwietnia odbył się w naszej szkole I Konkurs recytatorski „Rodzice Dzieciom”. Jury obradowało w składzie: pani dyrektor Barbara Gwizdała, pani Danuta Lis, pani Romana Sprawka i pani Iwona Mirska.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie dla Rodziców Uczniów klas 0 – III oraz 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00 zebranie Rodziców Uczniów klas IV – VII i o godzinie 17.00 dla Rodziców Uczniów klas II – III oddziałów gimnazjalnych.

We wtorek, 27 marca 2018 roku w kaszubskiej tawernie Mestwin odbyło się uroczyste podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego „Pomorze – ziemia sercu najbliższa” pod hasłem: „Nie zapomnieli Kaszubi, co ich powinnością było wobec całej Polski.” (Ks. Józef Wrycza) – VII kl. szkoła podstawowa oraz II i III kl. gimnazjum; „Motywy patriotyczne w legendach regionu” – kl. IV-VI szkoła podstawowa.

Uczniowie klasy VB: Igor Grodzki, Przemek Długosz i Mikołaj Mierzwicki zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu ,,Bęc jabłkiem w głowę’’. Finał konkursu odbył się 05 kwietnia 2018r. roku w Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

23 marca 2018r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Mitologicznej. Uczestnicy rozwiązywali zadania sprawdzające ich dokładną znajomość greckiego świata bogów i bohaterów. Spośród wszystkich młodych bohaterów laur zwycięstwa zdobyli: