I fluoryzacja zębów rozpocznie się już od 2.10.2017 roku

Informujemy, że dzień 30 kwietnia 2018 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, a zostanie odpracowany w szkole w trzech turach.

Pragniemy poinformować, że w odpowiedzi na wystosowane przez Panią Dyrektor pismo do ZTM z prośbą o zmianę kursów autobusu linii 574, który byłby dostosowany do nowego planu pracy szkoły, prośba została uwzględniona z dniem 5 października 2017 roku.

Niedawno w naszej szkole obchodzony był Tydzień Demokracji. Była to świetna okazja do przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego oraz na Rzecznika Praw Ucznia.

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem zmianą kursów autobusu szkolnego i przychylając się do prośby Rodziców naszych uczniów, dokonałam szczegółowej analizy czasu trwania przerw obiadowych i rozkładu jazdy autobusu nr 547.