Dnia 14 kwietnia 2016 roku nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili zajęcia pt. "Dobre rady na odpady" dla grupy dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne w hospicjum im. ks. Jerzego Dutkiewicza. Uczestnicy dowiedzieli się jak segregować odpady, obejrzeli film, pt. "Jak postępować ze zużytymi bateriami", wykonali ekologiczne torby, a na koniec otrzymali upominki ufundowane przez Zakład Utylizacji w Gdańsku.

Dnia 19 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie komisji, które miało na celu rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu "Alternatywne źródła energii" - makieta. Zadanie nie był łatwe. Jury konkursowe w składzie: pani Anna Adamiak i pan Adam Krantz z PGNiG oraz nauczyciele naszej szkoły dokonali oceny prac kierując się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, kreatywność, staranność, pomysłowość, oryginalność oraz rodzaj materiału z jakiego została wykonana makieta. A oto wyniki konkursu:

Dnia 13 maja 2016 roku w naszej szkole odbędzie się konkurs Ogólnopolskie Dyktando Szkolne. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na www.ces.edu.pl/dyktando. Zgłoszenia i wpłaty na konkurs w kwocie 9 złotych od uczestnika przyjmujemy do 25 kwietnia 2016 roku.

Dnia 18 kwietnia 2016 roku został rozstrzygnięty Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Wiosenna eko - moda". Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych:

Dnia 19 kwietnia 2016 roku, po raz trzeci w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne na temat "Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń gazowych?". Lekcje przeprowadzone zostały przez pracowników PGNiG: panią Annę Adamiak i pana Adama Krantza. W zajęciach uczestniczyły cztery klasy: VB, IVB, IVD i IIE. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli między innymi w jaki sposób wydobywa się gaz, jak należy bezpiecznie korzystać z urządzeń gazowych i co zrobić w razie zatrucia gazem.