Zdjęcia z zajęć warsztatowych w Państwowych Szkołach Budownictwa, w których uczestniczyli uczniowie klas III gimnazjum. Młodzież miała okazję m.in wykonywać prace stolarskie, murarskie oraz sztukaterię gipsową. Zapoznała się z zapleczem warsztatowym placówki, a także zaznajomiła z kierunkiem związanym z geodezją. Uczniowie w sposób twórczy spędzili czas, a niektórzy z nich zadeklarowali chęć kontynuowania nauki po ukończeniu gimnazjum w odwiedzanej szkole.

Doradca zawodowy Katarzyna Benert