Zachęcamy wszystkich uczniów SP nr 85 do zapoznania się z harmonogramem działań dotyczącym "Miesiąca Profilaktyki",
a także zapraszamy do wspólnej zabawy! Będą konkursy i nagrody!!!

Miesiąc Profilaktyki - Harmonogram działań w poszczególnych klasach