W dniach 12 marca 2018 – 16 marca 2018r. zapraszamy uczniów klas integracyjnych do udziału w corocznym projekcie pod hasłem TYDZIEŃ Z LOGOPEDIĄ.

Zaplanowany przebieg :

 1. „Językowe łamańce” – do 09.03.2018r.propozycja przygotowania przez uczniów klas integracyjnych plakatów ilustrujących 2 hasła wybrane z listy przygotowanej przez logopedę. Prezentacja prac na szkolnych tablicach       I piętra z zachętą, by sprawdzić swoją artykulację. Celem prezentacji jest:
 • rozwijanie twórczości plastycznej i językowej,
 • inspirowanie do zabawy słowem.

 1. Konkurs recytatorski „Języków łamanie przez wierszowanie” – 14.03.2018r. (środa) godz. 11.00 – 12.00 s. 1.20 – skierowany do reprezentantów klas integracyjnych w dwóch kategoriach wiekowych (I-III i IV-VII) z wykorzystaniem przez nich tekstów dykcyjnych przygotowanych przez logopedę i odpowiednio wcześniej przekazanych wychowawcom klas. Cel konkursu to:
 • rozwijanie świadomości artykulacyjnej,
 • zachęcanie do autoprezentacji,
 • budowanie zainteresowania poezją,
 • motywowanie do ćwiczeń logopedycznych.

 1. Grupowe zabawy logopedyczne - propozycja przeprowadzenia w okresie od 12.03. do 16.03. 2018r. przez wychowawców zajęć w klasach integracyjnych I – III na podstawie dołączonych scenariuszy wraz z zestawem pomocy do ich realizacji przygotowanych przez logopedę.

Czas trwania zajęć około 45 minut. Celem zabaw jest:

 • wdrażanie do świadomej i prawidłowej artykulacji,
 • usprawnianie funkcji związanych z artykulacją.

   Tematy zabaw w poszczególnych klasach:

Klasa I – Warunki poprawnego mówienie. Ptaki.

     Klasa II – Zakupy.

     Klasa III – Dziwna mowa.

Zapraszam do udziału i wspólnej zabawy.

ORGANIZATOR:

logopeda Romana Sprawka we współpracy z zespołem ds. integracji