5 kwietnia odbył się w naszej szkole I Konkurs recytatorski „Rodzice Dzieciom”. Jury obradowało w składzie: pani dyrektor Barbara Gwizdała, pani Danuta Lis, pani Romana Sprawka i pani Iwona Mirska.

Biorąc pod uwagę dobór i interpretację tekstu i jego pamięciowe opanowanie oraz ogólny wyraz artystyczny przyznano:

I miejsce oraz nagrodę w kwocie 300 zł pani Agnieszce Roszczewskiej i panu Krzysztofowi Jodłowskiemu za prezentację wiersza Jana Brzechwy „Żuraw i czapla”.

II miejsce i nagrodę w kwocie 200 zł zdobyła pani Edyta Nejman za interpretację wiersza Juliana Tuwima „Okulary”.

III miejsce i nagrodę w kwocie 100 zł otrzymała Pani Olga Dragańska- Kruk za przedstawienie wiersza Jan Brzechwy „ Abecadło” 

Fundatorem nagród była Rada Rodziców SP85. Nagrody zostały przekazane wychowawcom do wykorzystania na rzecz uczniów klas reprezentowanych przez Rodziców biorących udział w konkursie. Przed ogłoszeniem wyników był czas na wspólne muzykowanie z wykorzystaniem Boomwhackers®.

Organizatorzy: Elżbieta Czyżewska, Miłosława Glebko i Ewa Kamola