Gabinet pielęgniarki

w środowisku nauczania i wychowania

dla uczniów szkoły podstawowej

 

Pani Jadwiga Kaczyńska

pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania

specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

 

Godziny przyjęć uczniów:

Poniedziałek 8.00 - 14.30

Wtorek 8.00 - 14.30

Środa 8.00 - 14.30

Czwartek 8.00 - 14.30

Piątek 8.00 - 14.30

 

Gabinet medyczny znajduje się w sali 1.28 na terenie gimnazjum. Harmonogram pracy, aktualności i wszelkie informacje dotyczące pracy pani pielęgniarki szkolnej z uczniami klas 0 - VI są na bieżąco umieszczane na "Tablicy informacyjnej" znajdującej się w szatni szkoły podstawowej oraz przekazywane w formie pisemnej na każdym zebraniu z rodzicami.

 

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

 

Plan przeprowadzania fluoryzacji grupowej w klasach I - VI

 

Ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej "Problem z głowy" - ulotka

 

Informacje bieżące:

1. Zakończono badania przesiewowe do bilansu 6 - latka i 7 - latka. Proszę o zgłoszenie się z  dzieckiem i kartą bilansową do swojego lekarza i zwrot kart do pielęgniarki szkolnej.

2. Proszę o dostarczenie „kart zdrowia ucznia” uczniów, którzy zostali przyjęci z innych szkół.

3. Wszelkie zapytania proszę kierować bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej w godzinach od 8.00 do 14.00 lub o pozostawienie zapytania w sekretariacie szkoły lub wychowawcy klasy.