Dyrektor

Barbara Gwizdała


Wicedyrektorzy

Dni tygodnia

Małgorzata

Białobrzewska

Elżbieta

Czyżewska

Joanna

Gusmann

Ewa

Micka

Elżbieta

Radomska

Poniedziałek

7:30 – 14:00

7:30 – 14:00

8:30 – 13:30

11:00 – 17:00

7:30 – 13:30

Wtorek

11:00 – 16:00

7:30 – 14:00

11:00 – 17:00

7:30 – 14:00

10:00 – 15:00

Środa

12:00 – 17:00

11:00 – 17:00

7:30 – 13:30

7:30 – 12:30

10:00 – 15:00

Czwartek

9:00 – 14:00

7:30 – 12:00

7:30 – 13:00

11:00 – 17:00

7:30 – 12:30

Piątek

7:30 – 12:00

9:00 – 12:00

11:00 – 14:00

7:30 – 11:00

11:00 – 17:00