Pomoc psychologiczno - pedagogiczna


  

PEDAGOG I PSYCHOLOG

 

 


REWALIDACJA

Barbara Grzegorczyk (sala 3.09)

PONIEDZIAŁEK

8.15 - 10.15

12.00 - 15.00

WTOREK

8.00 - 10.00

12.00 - 13.00

ŚRODA

12.00 - 14.00

CZWARTEK

8.00 - 12.00

PIĄTEK

10.00 - 14.00


TERAPIA PEDAGOGICZNA

Małgorzata Pluto - Prondzinska tel. 58 322 15 25 wew.27

PONIEDZIAŁEK

10.00 - 13.00

WTOREK

10.00 - 14.00

ŚRODA

10.30 - 16.00

CZWARTEK

 11.00 - 16.30

PIĄTEK

8.00 - 13.00 


               

Nasza szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę psychologiczno - pedagogiczną, którą oferują wykwalifikowani specjaliści.

Pedagog szkolny zajmuje się diagnozowaniem sytuacji rodzinnej, materialnej, edukacyjnej i psychologicznej uczniów. Wspomaga również rodziny w pełnieniu ich funkcji wychowawczych. Współpracuje z nauczycielami, pracownikami szkoły i różnymi instytucjami w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci i rozwiązywania ich problemów. W związku z profilaktyką niepowodzeń szkolnych, pedagog współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz specjalistami z dziedziny terapii niepowodzeń. Organizuje pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia). Pedagog poprzez stałą pracę własną, dokształcanie i doskonalenie zawodowe rozwija swoje umiejętności.

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Diagnoza psychologiczna.
 • Badania psychologiczne dojrzałości szkolnej.
 • Badania psychologiczne pod kątem dysleksji rozwojowej.
 • Badania psychologiczne pod kątem ogólnych trudności edukacyjnych.
 • Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla uczniów.
 • Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców/prawnych opiekunów.
 • Poradnictwo wychowawcze.
 • Psychoedukacja.
 • Zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych (integracyjne, profilaktyczne, z zakresu przeciwdziałania przemocy, psychoedukacyjne).
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców („Szkoła dla rodziców”).
 • Interwencje psychologiczne oraz pedagogiczne.
 • Pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Zajęcia grupowe dla uczniów o charakterze terapeutycznym oraz ogólnorozwojowym.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.
 • Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.