I semestr roku szkolnego 2017/2018:

 

 Zajęcia realizowane w ramach wolontariatu: