I semestr roku szkolnego 2018/2019:

 

 Zajęcia realizowane w ramach wolontariatu