Gabinet pielęgniarki

w środowisku nauczania i wychowania

dla uczniów szkoły podstawowej

 

Pani Jadwiga Kaczyńska

pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania

specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

 

Godziny przyjęć uczniów:

Poniedziałek 8.00 - 14.30

Wtorek 8.00 - 14.30

Środa 8.00 - 14.30

Czwartek 8.00 - 14.30

Piątek 8.00 - 14.30

 

Gabinet medyczny znajduje się w sali 1.28 na terenie gimnazjum. Harmonogram pracy, aktualności i wszelkie informacje dotyczące pracy pani pielęgniarki szkolnej z uczniami klas 0 - VI są na bieżąco umieszczane na "Tablicy informacyjnej" znajdującej się w szatni szkoły podstawowej oraz przekazywane w formie pisemnej na każdym zebraniu z rodzicami.

 

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

 Ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej "Problem z głowy" - ulotka

 

Informacje bieżące:

Terminy fluoryzacji:

Trzecia fluoryzacja: 10.12.2018 - 15.12.2018 

Czwarta fluoryzacja: 21.01.2019 - 28.01.2019

 

1. Zakończono badania przesiewowe do bilansu uczniów klas 0, 1 i 7. Proszę o zgłoszenie się z dzieckiem i kartą bilansową do swojego lekarza i zwrot kart do pielęgniarki szkolnej.

2. Proszę Rodziców o upewnienie się, że dotarła karta zdrowia swojego dziecka z poprzedniej szkoły (dotyczy uczniów nowo przyjętych we wrześniu).

3. Proszę Rodziców o upewnienie się, że dotarła wypelniona prze Państwa Deklaracja swojego dziecka tzn. Dane Ucznia dla Potrzeb Medycyny Szkolnej.

4. Wszelkie zapytania proszę kierować bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej w godzinach od 8.00 do 14.00 lub o pozostawienie zapytania w sekretariacie szkoły lub wychowawcy klasy.

5. Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej:

a) świadczenia pielęgniarki szkolnej dotyczy m. in.: zaopatrzenie ran po skaleczeniu, założenie opatrunku przy zwichnięciach, skręceniach kończyn, pomiary masy ciała, wzrostu, wzroku, edukacja zdrowotna.

b) w zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej nie wchodzą:

- kontrolowanie czystości skóry głowy i włosów (jedynie w sytuacji szczególnej na prośbę rodzica i za zgodą rodziców),

- szczepienia ochronne, które odbywają się tylko w przychodniach lekarskich.

c) wszelkie zlecenia na podawanie stałych leków u uczniów podczas pobytu w szkole, podanie w sytuacji szczególnej leków przy nasilenia się ataku padaczki czy alergii i innych chorób przewlekłych, zastrzyków u dzieci z cukrzycą, innych stałych zleceń wymagane jest dostarczenie od lekarza i rodzica odpowiedniego zlecenia na piśmie (obowiązujące druki do pobrania u pielęgniarki szkolnej).

 

GODZINY PRACY LOGOPEDÓW SZKOLNYCH

 TEL. 322 – 15 – 25 WEW. 28

 

Harmonogram pracy logopedów .pdf

 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna


  

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY

Dni tygodnia

Paulina Lidzbarska

PSYCHOLOG

Iwona Mirska

PSYCHOLOG

Emilia Kowalska

PEDAGOG

Lucyna Ciruk

PEDAGOG

Izabela

Miszczuk - Krakowska

PEDAGOG

Poniedziałek

10:00 - 13:30

14:00-16:00

12:00 - 16:00

7:30 - 12:00

---

Wtorek

10:00 - 14:00

---

11:30 - 16:30

7:30 - 12:00

9:00 - 13:00

Środa

8:00 - 13:00

14:00-16:00

11:30 - 12:00

13:00 - 17:00

7:30 - 13:00

13:00 - 15:00

Czwartek

12:00 - 17:00

13:00-16:00

7:30 - 12:00

12:00 - 16:00

9:00 - 13:00

Piątek

9:00 - 13:00

---

12:00 - 16:00

7:30 - 11:00

---

 

REWALIDACJA

sala 3.09

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

BARBARA

GRZEGORCZYK

 

KAROLINA

RADZIUSZ

PONIEDZIAŁEK

07:25 – 08.25

09:15 – 11:15

11:20 – 13:05

14:25 – 16:05

WTOREK

08:15 – 14:00

10:15 – 13:05

14:25 – 15:05

ŚRODA

07:25 – 13:00

09:20 – 15:05

CZWARTEK

11:00 – 12:00

13:00 – 15:15

08:20 – 09:20

basen

PIĄTEK

wolontariat: 10.15 - 11.00

11:00 – 13:45

08:20 – 09:20

10:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

DZIEŃ TYGODNIA

mgr Małgorzata Pluto Prondzinska

s. 209

tel. 322-15-25 wew. 27

mgr Danuta Lis

s.319

tel. 322-15-25 wew. 36

PONIEDZIAŁEK

11.00 - 16.30

10.15 - 11.15 co 2 tygodnie

13.20 - 16.05

16.05 - 17.05 co 2 tygodnie

WTOREK

7.30 - 13.00

9.15 - 10.15 co 2 tygodnie

14.20 - 17.25

      ŚRODA

7.30 - 13.00

13.15 - 15.00

15.15 - 16.00

16.00 - 17.00

CZWARTEK

7.30 - 13.30

13.15 - 16.00

PIĄTEK

10.30 - 13.00

---------


               

Nasza szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę psychologiczno - pedagogiczną, którą oferują wykwalifikowani specjaliści.

Pedagog szkolny zajmuje się diagnozowaniem sytuacji rodzinnej, materialnej, edukacyjnej i psychologicznej uczniów. Wspomaga również rodziny w pełnieniu ich funkcji wychowawczych. Współpracuje z nauczycielami, pracownikami szkoły i różnymi instytucjami w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci i rozwiązywania ich problemów. W związku z profilaktyką niepowodzeń szkolnych, pedagog współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz specjalistami z dziedziny terapii niepowodzeń. Organizuje pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia). Pedagog poprzez stałą pracę własną, dokształcanie i doskonalenie zawodowe rozwija swoje umiejętności.

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Diagnoza psychologiczna.
 • Badania psychologiczne dojrzałości szkolnej.
 • Badania psychologiczne pod kątem dysleksji rozwojowej.
 • Badania psychologiczne pod kątem ogólnych trudności edukacyjnych.
 • Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla uczniów.
 • Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców/prawnych opiekunów.
 • Poradnictwo wychowawcze.
 • Psychoedukacja.
 • Zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych (integracyjne, profilaktyczne, z zakresu przeciwdziałania przemocy, psychoedukacyjne).
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców („Szkoła dla rodziców”).
 • Interwencje psychologiczne oraz pedagogiczne.
 • Pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Zajęcia grupowe dla uczniów o charakterze terapeutycznym oraz ogólnorozwojowym.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.
 • Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.

 

Paulina Lidzbarska

PSYCHOLOG

Iwona Mirska

PSYCHOLOG

Emilia Kowalska

PEDAGOG

Lucyna Ciruk

PEDAGOG

Izabela

Miszczuk - Krakowska

PEDAGOG

PONIEDZIAŁEK

10:00 - 13:30

14:00-16:00

12:00 - 16:00

7:30 - 12:00

---

WTOREK

10:00 - 14:00

---

11:30 - 16:30

7:30 - 12:00

9:00 - 13:00

ŚRODA

8:00 - 13:00

14:00-16:00

11:30 - 12:00

13:00 - 17:00

7:30 - 13:00

13:00 - 15:00

CZWARTEK

12:00 - 17:00

13:00-16:00

7:30 - 12:00

12:00 - 16:00

9:00 - 13:00

PIĄTEK

9:00 - 13:00

---

12:00 - 16:00

7:30 - 11:00

---