Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązuje centralizacja rozliczania podatku VAT.W związku z tym w umowach dla transakcji zakupu towarów i usług  jako nabywcę należy podawać Gminę Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 - 803 Gdańsk, NIP 583 00 11 969; jako płatnika i odbiorcę transakcji należy podawać nazwę i adres swojej jednostki.

Z dniem 01.01.2017r. Urząd Miasta Gdańska wprowadza obowiązek dokonywania wszelkich wpłat przelewem, albo bez opłat i prowizji w placówkach Banku PKO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska.